Art Noveau/Jugend

Vad är Art Noveau - Jugend-inredning?

Art Noveau eller Jugendstil inredning och Art Déco-inredning kan vid första ögonblick se väldigt lika ut, men har flera olikheter sinsemellan.

Art Noveau är en design som karaktäriseras av runda kurvor och precis som Art Déco kan motiven vara inspirerade från naturen men är mer slingrande och kraftfull och är inte nödvändigtvis lika symmetrisk som Art Déco design.

Motiven i Art Noveau är mer drömmande och sagolika och inkluderade ofta avbildningar av kvinnor som vid sin tid ansågs väldigt provokativt framställda.

Art Déco däremot har geometriska former som kan vara inspirerade av naturen men på ett mer delikat sätt där symmetrin var oftast grundläggande. Dyrbart material som elfenben, guld, metall m.m. är även typiska för Art Déco design, och som skulle ytterligare framhäva designens exklusivitet.